Mr F.E.R.M. Verhagen

Mevrouw mr F.E.R.M. Verhagen

Mevrouw mr F.E.R.M. Verhagen

Specialist op het gebied van Sociaal zekerheidsrecht & Sociale voorzieningen

Mevrouw mr F.E.R.M. Verhagen is advocaat sinds augustus 2008. Na een brede opleiding, waarbij zij kennis opdeed op vele rechtsterreinen, heeft zij zich gespecialiseerd in zaken op het gebied van het Sociale Zekerheidsrecht en Sociale Voorzieningen. Dit betreffen zaken tegen het UWV op het gebied van arbeidsongeschiktheid en/of ziekte (de oude WAO, WIA, ZW, Wajong, maar ook WW), zaken tegen de SVB (AOW), en zaken tegen gemeenten omtrent bijstandsuitkeringen of andere voorzieningen (WWB/PW, WMO enzovoort).

Mevrouw mr F.E.R.M. Verhagen is tevens gespecialiseerd in het psychiatrisch patiƫntenrecht, bestaande uit de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische Zorg (WFZ).

Mevrouw mr. Verhagen procedeert door heel het land.

Mevrouw mr F.E.R.M. Verhagen staat voor deze specialismen geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar 10 opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.