SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Mw. mr. F.E.R.M. Verhagen is als één van de weinige advocaten in de regio gespecialiseerd in zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht (en sociale voorzieningen). Dit betreffen zaken tegen het UWV op het gebied van arbeidsongeschiktheid: WIA/WAO, Ziektewet, Wajong. Ook WW-zaken vallen onder dit rechtsterrein. Bijvoorbeeld: u bent het niet eens met het feit dat het UWV u arbeidsgeschikt verklaart, of dat u maar voor een gering percentage arbeidsongeschikt bent verklaard. Ook kan het zo zijn dat uw bedrijf belang heeft bij juridische actie naar aanleiding van een beslissing van het UWV. Ook in dat geval kunt u bij mw. mr. Verhagen terecht. Mw. mr. F.E.R.M. Verhagen kan u vakkundig bijstaan in de bezwaar-, beroeps- danwel hoger beroepsprocedure. Zorgt u er voor dat wanneer u een officiele beslissing hebt ontvangen, waartegen bezwaar of (hoger) beroep kan worden ingesteld, u zo snel mogelijk contact met mw. mr. Verhagen legt om de mogelijkheden van rechtsbijstand te bezien. De termijnen letten namelijk zeer nauw, en in sommige gevallen (keuringen in het kader van de Ziektewet) is de bezwaartermijn slechts 2 weken. Wees er dus snel bij!