Privacy Statement

Advocatenkantoor Verhagen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met onze Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens/wier persoonsgegevens Advocatenkantoor Verhagen verwerkt. Wij informeren u in deze privacyverklaring over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

Hier vindt u het Privacy statement van Advocatenkantoor Verhagen.