Mr Drs J.H.P.M. Verhagen

mr J.H.P.M. Verhagen

Mr Drs J.H.P.M. Verhagen werd in maart 1979 beëdigd tot advocaat en procureur, en kan dus bogen op een grote ervaring. Hij is gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht, bestaande uit de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische Zorg (WFZ).

Voor dit rechtsgebied staat Mr Drs J.H.P.M. Verhagen geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit verplicht hem elk kalenderjaar 10 opleidingspunten voor dit rechtsgebied te behalen.