Sociale Voorzieningen

Dit behelzen zaken tegen de gemeente, over bijvoorbeeld de weigering van een bijstandsuitkering, beëindiging, intrekking en/of terugvordering, of het opleggen van een maatregel of een boete. Realiseert u zich dat er meerdere beslissingen in korte tijd genomen kunnen worden (beëindiging, terugvordering, boete), en dat tegen iedere afzonderlijke beslissing bezwaar moet worden aangetekend. De bezwaartermijnen letten daarbij zéér nauw.

Ook zaken over zorgaanspraken binnen het kader van de WMO vallen binnen dit rechtsterrein, evenals zaken tegen de SVB over WAO-gerelateerde aangelegenheden of zaken in het kader van de Wet Langdurige Zorg.

Mr. Verhagen procedeert tegen gemeenten door heel het land.